Transmisja na żywo z pszczelego ula wraz z konkursem (dostępnym pod adresem http://epszczoly.pl), jako działania upowszechniające wiedzę na temat pszczół