ผมชอบแบนี้ครับ ไก่ทอดใต้ หอม เจียวต้องอยู่กับข้าวเหนียว.