Không khí tưng bừng chưa bao giờ ngừng tại YOLO BEER CLUB - Số 9 Lê Hồng Phong - Hải Phòng... https://goo.gl/UZ5JIa.