Αυτό το κανάλι μπορεί να δείξει εκπαιδευτικά βίντεο αλλά και άλλης κατηγορίας!!!