หมอไสยจันทบูร :
นายระเด่น ตอสกุล อายุ 57 ปี หรือหมอเด่น ผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการรักษาโรคด้วยสมุนไพรของหลวงพ่อใหญ่วัดคลองน้ำใส รักษาโรคทั่วไปให้แก่ชาวบ้านด้วยสมุนไพรและไสยศาสตร์มากว่า 13 ปี