Siapa mengira mancing disungai yang aliran sungainya deras ada ikan besar.