JULIA (as Yeeun) - https://www.instagram.com/julia.atlantika
KATYA (as EunBin) - https://www.instagram.com/keyssme/
LERA (as Seungyeon & Sorn) - https://www.instagram.com/fapaisu4ka/
ANYA (as Elkie) - https://www.instagram.com/aerokhina_/
VALYA (as Yoojin & Seunghee) - https://www.instagram.com/kibulichka/