ฟรีดอมโดนท้าให้กระโดดลงจากเรือ กล้าหรือไม่ #9 นาทีระทึก เสี่ยงเป็นเสี...