BẢO QUANG PHẬT TỰ Ca sĩ: Vân Khánh Âm nhạc, đạo diễn, quay phim: Phạm Đăng Khương Thực hiện: tháng 4.2017 tại Quảng Ngãi.