Ο δήμος Καλαμάτας μέσω πολύ μεγάλων έργων προσπαθεί να διαχειριστεί μέσω ακόμη και μεθόδων τηλεμετρίας τις διαρροές που υπάρχουν στο δίκτυο, να εξοικονομήσει τις ποσότητες του νερού που χάνονται από βλάβες και με έργα να έχει τη δυνατόν λιγότερη απώλεια του υδάτινου στοιχείου. Όλα αυτά επεσήμανε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νερού.