Rạng sáng 1/3, CSGT Hà Nội đã dùng 10 xe cẩu đưa khoảng 100 xe khách khỏi trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây là các nhà xe bãi công cả ngày hôm trước để phản ứng việc chuyển luồng tuyến vận tải của Sở Giao thông.