Odnoszę się do zarzutu o niskiej jakości technicznej kanału.