Dette er andre veiledningsøkt med studenter på IKTPEDMOOC om eksamensoppgaven i Samensatte tekster 2016. Opptaket er gjort i Adobe connect og er ikke av beste kvalitet.