Phú Yên: Gia tăng bệnh nhân nhập viên do mưa lạnh - Thời tiết mưa lạnh liên tục thời gian qua đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người dân,...