******************Nơi độc nhất ở Sài Gòn cả phố bán cơm trắng 3000 đồng cho dân nghèo
facebook : https://www.facebook.com/X%C3%A3-h%E1%BB%99i-v%C3%A0-cu%E1%BB%99c-s%C3%B3ng-290339784658314/?ref=bookmarks
G+ : https://plus.google.com/u/0/+cuộcsốngxãhội